Kolov WEB

Priateľstvo

Priateľ

Keď priateľ sklame a miesto srdca ponúkne Ti ľadu kus,
keď každé dotyk mrazí, keď beznádej otvára Ti náruč plnú noci
bezosných a sĺz, keď nepochopenie Ti stavia v cestu
hrádzu nezdolateľnú, keď márne voláš v srdce ľudí,
ozvena len hluchá odpovie Ti výsmechom,
keď na konci si síl - len nezúfaj.
Je niekto, kto počuje každé Tvoje slovo,
pre snahy Tvoje pochopenie má pomôcť je hotový v každú chvíľu.
K nemu nevoláš márne, Jeho ucho nie je zaľahnuté,
Jeho úsmev plný pochopenia rozžiari Tvoj smutný život.
On slzy Tvoje s láskou nežne zotrie.
Tvoje noci naplní spánkom spravodlivých.
On dotkne sa Ťa - a Ty novú silu nadobudneš.
On pozrie na Teba – a pocítiš radosť, akú nepozná svet.
On prehovorí - a v zvuku Jeho hlasu slávičí spev svoj pôvab stratí a náhle
poznávaš, že Jeho horúce, láskyplné srdce bije pre celý svet.
Je to Tvoj, i môj priateľ, ktorý nikdy nesklame -

Ježiš

jesus-and-child.jpg, 16kB

A ja sa pýtam: Čo je priateľstvo? Je silnejšie než smrť,
vzácnejšie než láska - tá ako prázdna plť odpláva
a nechá za sebou rozbúrenú rieku.
Nie, priateľstvo je zodpovednosť, puto,
lieči rany, suší slzy, pohladí na duši,
keď ti je ľúto, nedá sa odhodiť do koša
a zabudnúť, priateľstvo nie.
Zostáva v srdci, Tá dlhá púť životom aj neživotom.
Keď cítiš, že by si obetoval celé svoje bytie,
celú svoju existenciu pre neho - to je pravé priateľstvo.
Ja som ho našla, čo viac si môžem priať?
Snáď len aby ma neopustilo, lebo by som si musel život vziať.
Pretože priateľstvo je to najvzácnejšie, najkrajšie, najúprimnejšie
a najskutočnejšie, čo mám - vďaka Vám.
Vďaka Tebe ešte dýcham, ešte stále nádej mám.
Rozumieme si bez slov, našim tajným jazykom, jazykom priateľstva.

Priateľstvo

Príslovie 17,17:

Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat.

Príslovie 18,24:

Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.

Príslovie 27,10:

Lepší je blízky sused než vzdialený brat.

Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu.
Ak padnú jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.
Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje?
Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.

(Kazateľ 4:9-12)

Copyright stanka072